Franklin University Switzerland е акредитиран както в САЩ, така и в Швейцария.

Това означава, че вашата степен е наистина международна, с автоматична валидност в две страни и че имате предимство да продължите международна кариера или да продължите обучението си в САЩ или Швейцария. Вратите, отворени от образованието по Франклин, далеч надхвърлят тези две страни и повечето страни в света ще придадат еквивалентност на степен на Франклин, ако сте насочили вниманието си другаде.

Франклин поддържа това признание чрез периодични прегледи за осигуряване на качеството от власти от САЩ и Швейцария.

Къде отиват нашите възпитаници

Работодателите търсят кандидати с надежден набор от умения и студентите от Франклин го имат! В рамките на една година от дипломирането 95% от нашите студенти получават заетост на пълен работен ден в най-различни сектори, както е показано на графиката. Във Франклин ще получите необходимото образование и ще придобиете уменията, които работодателите искат.

Откакто започнахме през 1970 г., вече има над 7000 възпитаници, които вече правят разлика в родните си градове и в нови, вълнуващи места по целия свят. Нека FUS ви помогне да стигнете там, където искате да отидете.

Просто слушайте какво казват нашите възпитаници.