психология

Общ преглед

Описание на програмата

Нашата програма помага на студентите да мислят критично и състрадателно както за приложната, така и за теоретичната психология в области като човешкото развитие, индустриалната организационна психология, познанието, възприятието и личността. Ще ви обучим да видите значението на психологията за разбирането на индивидуалния и социалния опит.

Ние внимателно изследваме етичните принципи и последици от психологическата теория и практика. Чрез задължителни курсове и избираеми дисциплини като Въведение в консултирането и терапията, Личностна психология и Познание и памет, студентите развиват задълбочено разбиране за нормалното и ненормалното поведение.

Последна актуализация Ян. 2021

Стипендия от Keystone

Научете за възможностите, които дава нашата стипендия

За учебното заведение

Touro College Los Angeles, with separate men’s and women’s divisions, founded under the leadership of Dr. Esther Lowy, a"h, enrolled its first class in Fall 2005.

Touro College Los Angeles, with separate men’s and women’s divisions, founded under the leadership of Dr. Esther Lowy, a"h, enrolled its first class in Fall 2005. Свиване