Университети в

Подробна информация за различни учебни заведения

Щракнете един от линковете долу и прочете за образованието в едно от посочените места. На страницата може да научите обща информация за държавата и интересни факти, освен това ще ви разкажем за местната система на образование, таксите за обучението, структурата на образователните програми, за образователните възможности за чуждестранни студенти и много друго. Също така на страниците ще намерите полезни съвети и практическа информация за здравно осигуряване, студентски визи и разноски за живеене.

Възможности за получаване на степен "бакалавър" в цял свят

Степен "бакалавър" напоследък е задължителна за постъпване на работа и за начало на кариерата поради глобалните изменения в света от индустриалните ценности към ценностите на знания. Степента "бакалавър" може да се получи почти във всяка една академична дисциплина, включително тези, които започнаха да се появяват съвсем наскоро. Например, информационните технологии. Освен това, степента "бакалавър" е началната точка за студентите, които искат да намерят професия, която изисква получаване на следващата образователна степен "магистър". Между такива професии са консултиране и професии, които са свързани с изследователска работа. Хиляди университети по света предлагат образователни програми и всеки, може да намери университет и програма, която идеално задоволява индивидуалните потребности за образование.

По света има различни типове университети и висши училища. Има висши образователни заведения, които предлагат програми за всички образователни и научни степени (степен "бакалавър", степен "магистър" и степен "доктор"), но има и такива, които се фокусират само върху подготовка на бакалаври. Студентите винаги трябва да избират учебно заведение, което най-добре подхожда за потребностите им. Обикновено университетите осигуряват на студентите най-широки възможности за образоване, докато колежите и други по-специализирани институции предлагат програми в по-малко дисциплини и осигуряват по-индивидуализиран подход към образованието като цяло. Въпреки, че детайлите се варират във всяка страна, повечето падат в една от следните категории:

 • Университети с общ профил, които са насочени както към научно-изследователска дейност, така и към образователни курсове, и предлагат широк набор от академични дисциплини;
 • Бизнес училища, които се концентрират върху MBA програми и други квалификационни степени в сферата на бизнеса;
 • Технически висши училища, които са насочени към академични дисциплини, свързани с точните науки, технологиите и математиката;
 • Висши училища по изкуства, които са насочени към дисциплини, свързани с изкуствата – скулптура, живопис, театър, хореография и др.;
 • Образователни институции, които подготвят професионални преподаватели в сферата на началното и средно образование.

Бъдещите студенти могат да изберат и обучение в чужбина, особено ако се интересуват от високо специализирани академични дисциплини, например изучаване на редки езици или регионални изследвания. Все повече студенти избират възможността да следват в някоя образователна програма в чужбина и всяка година броя на чуждестранните студенти е около четири милиона. Според Института по статистика на ЮНЕСКО (UNESCO UIS), в осем държави студентите, които заминават да следват в чужбина, се повече отколкото тези, които остават да следват в родната страна. Това са например Бермудските острови, Лихтенщайн и Люксембург. Около една четвърта от чуждестранните студентите са от Източна Азия и тихоокеанските страни, докато тези от Северна Америка и Европа са около 15%. Около 30% от чуждестранните студентите следват в Великобритания или в САЩ, след това върви Австралия с 8%, Франция с 7% от общия брой на чуждестранните студенти по цял свят и Германия с 6%.

Студентите могат да решат да продължат образованието си в чужбина по различни причини, сред които може да назовем следните:

 • Възможността да избират измежду най-добрите програми в света по дадена академична дисциплина, така че да подберат най-подходящата програма за техните интереси.
 • Възможност да научат чужд език и да спечелят степен, свързана с културата и контекста на тази страна или някоя друга страна, която говори същия език. Например, ако искате за изучите китайски език и научите повече за китайската култура, със сигурност трябва да станете студент в Китай!
 • Обучение в различна културна среда. Студентите, които планират кариера в областта на международния бизнес или услуги, ще придобият безценен опит от живота в друга култура. Освен това ще придобиете много нови познати и приятели от други култури и държави и ще имате възможност да изградите мрежа ценни контакти.
 • Подобряване на езиковите умения – ако програмата се преподава на език, различен от родния език на студента.

При избор на бакалавърска програма, студентите трябва да имат предвид следните фактори, когато решават дали да учат в родната си страна или в чужбина:

 • Разходите и таксите за обучението, включително и разноските за живот. Някои страни предлагат сравнително достъпно и дори безплатно образование, но високите жизнени разноски може да станат непреодолимо препятствие. Въпреки това много страни и отделни университети предлагат стипендии или други видове финансови помощи и някои от тях са насочени тъкмо към чуждестранните студенти. Такива стипендии и програми за финансова подкрепа също така покриват разходите за живот и други разноски, освен таксите за обучението.
 • Изискванията към езикови умения. Повечето бакалавърските програми се преподават на говоримия език на страната, в която програмата се предлага. Студентите, които не владеят добре езика, на който се води обучението, или на който се преподава съответния курс, може да се наложи да прекарат една година в повече, за да придобият необходимо ниво владене на език. Ако става дума за разпространените езици като английски, испански или френски, студентите може да изучат езика на добро ниво в родната си страна. Обаче, ако езика не е много разпространен на международно равнище, например сръбски език, по-добре е да го изучавате в страната, където той се говори. Даже в случай с чужд език, който може да се изучи в родната страна, ще е много по-добре студентите да изучават езика в страната, къде той се говори, и да подобрят знанията си чрез пълно потапяне в езиковата среда.
 • Предлаганите форми на обучение, например редовно или задочно/вечерно обучение. За повечето чуждестранни студенти, особено ако става дума за студенти, които следват в бакалавърски програми, обучението е редовно и изисква много време. Въпреки това студентите, които вече живеят в чужбина с работна виза, могат да изберат задочна или вечерна форма на обучение. Програмите за онлайн и дистанционно обучение предлагат голяма гъвкавост на свой ред.
 • Последствията за членовете на семейството – за студентите, които са семейни. Може да се налага и другите членове на семейството да владеят съответния език, а в някои страни не се разрешава семейните двойки да работят, дори и самият студент да може.

Разгледайте бакалавърските програми и различни университети по цял свят, които ще намерите на сайта ни. Ако точно знаете, какво търсите, щракнете веднага страната, която ви интересува и вижте, какви програми се предлагат там. Ако не, може спокойно да разгледате и да се запознаете с различните програми, предлагани по цялото земно кълбо.

Научете повече Свиване