European Polytechnical University

Представление

Прочетете официалното описание

Мисия

European Polytechnical University е многонационален център за взаимодействие между съвременното обучение, научните изследвания и иновациите, академичното и бизнес сътрудничество. Университетът персонализира взаимоотношенията със своите студенти и докторанти, отговаря на техните индивидуални способности и предпочитания и ги подготвя за професионална реализация в пазарната среда на динамично променящия се свят. Университетът се придържа към философията на устойчивото развитие и неговите приоритетни ценности са:

  • Европейските традиции и стандарти, съчетани с американския прагматизъм на висшето образование;
  • Развитие на академичната наука в рамките на университета, ориентирана към практиките и нуждите на международния и българския бизнес;
  • Международен характер на висшето образование като средство за постигане и поддържане на високо качество;
  • Международен академичен състав на учени и разработчици от чуждестранни университети и международни академии;
  • Преподаване на съвременно академично съдържание, хармонизирано с европейския и американски контекст;
  • Обучение в авангардна професионална среда и оценка на студентите по съвременни методи;
  • Развитие на личните качества на студентите и докторантите с цел постигане на максимален интелектуален потенциал;
  • Насърчаване на инициативата на студентите, развитие на навици за непрекъснато самоусъвършенстване и умения за самообучение, придобиване на "преносимо" знание, ключови умения и умения.

Стойности

Целта на ЕПС е да въведе европейски стандарти за образование, да преподава съвременни учебни съдържания, да има академичен състав от учени от европейски университети и международни академии, да провежда обучението и оценяването със съвременни методи в иновативна професионална среда и да развива ценности на европейската цивилизация.

Места

Перник

Address
23 Kiril i Metodiy Str.
2300 Перник, Перник, Република България

Стипендия от Keystone

Научете за възможностите, които дава нашата стипендия