VUZF University

Представление

Прочетете официалното описание

VUZF University В КРАТЪК


114504_261-1024x255.jpg

VUZF01

VUZF University е частно висше училище, разположено в столицата на България - София. Това е първият частен университет, специализиран в областта на финансите, застраховането, управлението и маркетинга в Република България. Тя е създадена през 2002 г. с решение на Народното събрание. През последните пет години тя силно фокусира образователната си програма върху финансирането, иновациите, бизнеса и предприемачеството.

ВУЗФ предлага бакалавърски, магистърски и докторски програми в областта на икономиката. Учебните програми в бакалавърските и магистърските програми се предлагат в редовни, задочни и дистанционни форми на обучение. Докторантурата Програмите се предлагат в редовни, задочни форми и под формата на индивидуална подготовка. Университетът притежава всички национални акредитации (институционална и програмна акредитация), дадени от Националната агенция за оценяване и акредитация и британската акредитация, дадена от Британския съвет за акредитация. Това удостоверява, че университетът е интегрирал стандарти за високо качество на образователния процес, преподаватели, персонал и съоръжения в съответствие с всички стандарти, прилагани във висшите учебни заведения във Великобритания.
За последните 16 години ВУЗФ успя да се утвърди като един от най-добрите български университети в областта на бизнеса и икономиката. Последното издание на Системата за класиране на българския университет през 2018 г. класира ВУЗФ в топ 5 в областта на икономиката от 26 университета в тази област.

Мисията на ВУЗФ е да подготви висококвалифицирани специалисти в областта на финансите, бизнеса и предприемачеството, за да развие теоретични и практически знания в съответствие с нуждите на съвременната практика. Академичната политика на университета е насочена към включване на най-добрите образователни практики в Европа. От една страна, неговата основна цел е да осигури висококачествено обучение и кариерно успех на студентите, като поддържа много добро сътрудничество с бизнес общността. Около 90% от завършилите висше образование започват работа в областта на придобитите специалности в частния финансов сектор, както и в бизнес начинанията.

Основните предимства на VUZF University са:

Специализация в областта на икономиката, която осигурява силна връзка между теоретичните и практическите знания в предлаганите програми

Отличен академичен състав със значителен бизнес и управленски опит

Широко портфолио от програми, предлагани както на бакалавърско, така и на висше образование

Гъвкавост и силни връзки с бизнеса, позволяващи бързо внедряване на новостите в образованието по отношение на откриването на нови програми и курсове

Бутиков университет, индивидуално лечение, фокусиране върху удовлетвореността и опита на ученика

Много често учениците на VUZF University започват свой собствен бизнес. За да им помогне, университетът предоставя безплатни консултантски услуги, свързани с обучение по различни специалности, както и възможности за професионално и личностно развитие. От друга страна, VUZF University предлага обучение на високо ниво, съизмеримо с водещите университети в Европа. Доказателство и един от основните приоритети в политиката за развитие на ВУЗФ е осъществяването на сътрудничество с чуждестранни университети в различни бакалавърски, магистърски и следдипломни програми. VUZF University партньор с 20 университета в Европа по програма ЕРАЗЪМ и има стабилно сътрудничество с водещи европейски и световни университети.

114501_12670173_10153334358623314_3374912197086528175_n-Copy.jpg


Преподавателите имат важен принос за високото качество на учебните програми, които университетът предлага. Членовете на факултета са сред най-забележителните изследователи в страната, с богат опит и практически опит. Много от преподавателите имат добра репутация в професионалното общество като главни изпълнителни директори на компании, мениджъри в корпоративния сектор и ръководители на държавни органи (например бивши министри, председатели на финансови регулатори, членове на националния парламент). Повече за VUZF University на уебсайта: www.vuzf.bg

Места

София

Address
1 Gusla Str., Ovcha Kupel District
1618 София, Област София град, Република България
Уебсайт
Телефон
+359 2 40 15 807; +359 2 40 15

Стипендия от Keystone

Научете за възможностите, които дава нашата стипендия