Mainz University Of Applied Sciences

Представление

Прочетете официалното описание

Практически и теоретично солидни, международни и бъдещи ориентирани - изучаващи в Mainz University Of Applied Sciences в Mainz University Of Applied Sciences подготвят студентите за кариерата си и бъдещето си в най-добрия смисъл на думата. Ние сме известни за взаимозависимостта на преподаването, научните изследвания и практиката. Сътрудничеството между университета и индустрията е особено близко до тук: само по програми за висше образование се развиват 450 съвместни партньорства , главно в бизнес сектора на региона на Рейн-Майн .

Това е печеливша ситуация: бизнесът се възползва от иновативните идеи от университета и обратно, студентите се възползват от конкретните цели на компаниите. Това може да се види, наред с други неща, при въвеждането на международни и бъдещи ориентирани програми като медиен дизайн, международен бизнес и медии, ИТ

От изследвания до трансфер на технологии

В приложните изследвания и разработки, ние правим международно признат върхов клас работа в много области. Това ясно се демонстрира от многобройните проекти, финансирани от трети страни, и от развитието на патентите. С нови фокусни точки на нашата работа ние продължаваме да поставяме иновативни акценти в научноизследователската и развойната дейност, които след това прилагаме заедно с партньори от бизнеса, науката, културата и индустрията.

Седем института със свои собствени фокусни точки се появиха от училищата в нашия университет до днес; пионерите сред тях работят независимо и успешно повече от десет години.

За да се насърчи обменът с външни партньори от държавните институции и бизнес сектора, Централната служба за трансфер на университетите подкрепя всички партньори, участващи в проекти за научноизследователска и развойна дейност.

Нашата мисия

Мисията на Mainz University Of Applied Sciences в Mainz University Of Applied Sciences е пътна карта за непрекъснато подобряване на качеството като част от университетския одит и следователно е обект на динамично развитие.

Мисията е универсален одит

Той се състои от дванадесет водещи принципа за съответните основни въпроси на политиката за висшето образование, като например обучение, преподаване и научни изследвания. Университетската администрация решава в ежегоден цикъл кои от изброените цели да бъдат разработени допълнително с желаните резултати. Това означава, че целите, изложени в мисията, подлежат на непрекъснат преглед, трябва да се докажат изрично в "киселинния тест" за практическо приложение и да имат неизменни последици за университетската политика (напр. По този начин университетът може да извърши постоянен анализ на силата и слабостта, да постави последователно нови цели, да създаде нови структури за тяхното изпълнение и да документира решенията.

Места

Майнц

Address
Holzstraße 36
55116 Майнц, Рейнланд-Пфалц, Германия