Прочетете официалното описание

WSPA - най-старият в Люблин!

Университетският колеж по предприемачество и администрация в Люблин (WSPA) е създаден през 1998 г. като частна висше учебно заведение, стартирала първата си учебна програма "Управление на фирмата" с 415 студенти, допуснати за първата година. През следващата учебна 1999/2000 година университетският колеж вече има над 1 400 студенти.

Университетският колеж по предприемачество и администрация работи въз основа на разрешението, дадено от министъра на народната просвета и съгласно Закона за висшето образование от 27 юли 2005 г. (обн., ДВ, бр. 164, т. 1365, както е изменен) в съответствие със закона, както и въз основа на устава. Училището се ръководи от основателя и министъра, отговарящ за висшето образование, в съответствие със Закона за висшето образование.

Мисията на университетския колеж е да обучава студентите да бъдат творчески, да развиват кариерата си и да им помагат да намерят своето място в глобализиращия се свят. WSPA развива международни и междукултурни компетенции на студентите чрез създаване на международна среда в университета и чрез международна мобилност на студенти и преподаватели. Университетският колеж работи в тясно сътрудничество с голям брой европейски и неевропейски университети и колежи, асоциации, компании и институции на пазара на труда.

WSPA има опит в проекти, финансирани от Структурните фондове на ЕС и Програми за учене през целия живот - Еразъм, Леонардо да Винчи, Грюндвиг, Проучвателно посещение, STF. От 2007 г. насам WSPA е спечелила двадесет безвъзмездни средства, подкрепени от структурните фондове на ЕС, възлизащи на близо 8 милиона евро, 200 000 евро от Фонда за стипендии и обучение, финансиране по програма "Учене през целия живот" и "Еразъм" в размер на 1 милион евро. WSPA получи наградата "Лидерски университет" и титла "Лидер на мобилността" в проекти, финансирани от норвежките фондове. WSPA спечели първото място в категорията "Най-голямото обучение за персонала в безвъзмездните средства от ЕИП - Норвежки грантове в Полша".

Практическото образование е важен приоритет на WSPA (стажове, настанявания, бизнес партньори и партньори в публичната администрация, практикуващи като членове на факултета). Методите на обучение включват обучение в малки групи, уроци, практически подход, индивидуални и групови проекти, проекти на общността. WSPA предлага голямо разнообразие от възможности за студенти: международна краткосрочна и дългосрочна мобилност, кариера, стажове, работни проекти и практики в местни и регионални бизнес партньори, студентско правителство, двугодишни панаири за работа, бизнес инкубатор за студенти. Училището поддържа също близки връзки с местната и регионална бизнес общност.

Програми с обучение на:
  • Английски

Това училище също предлага:

Бакалавриат

WSPA University College of Enterprise and Administration

Като завършил журналистика и социална комуникация, ще бъдете подготвени за работа като журналист, репортер или редактор; за използване на инструменти за мрежова комуникац ... [+]

За програмата

Като завършил журналистика и социална комуникация, ще бъдете подготвени за работа като журналист, репортер или редактор; за използване на инструменти за мрежова комуникация; събиране, редактиране и избор на новини; създаване на радиопредавания и телевизионни документални филми; монтаж; както и за водещи политически и рекламни кампании! Предлагаме обучение на пълен и непълен работен ден.... [-]

Полша Люблин
Октомври 2019
Редовно обучение
Задочно обучение
Кампус
Научете повече на английски
WSPA University College of Enterprise and Administration

Като дипломиран мениджър, ще бъдете подготвени за управление на процесите и ангажиментите в бизнес и административните организации. Ще придобиете умения за решаване на пр ... [+]

За програмата

Като дипломиран мениджър, ще бъдете подготвени за управление на процесите и ангажиментите в бизнес и административните организации. Ще придобиете умения за решаване на проблеми, например при проектирането на нови процеси и системи за управление и преструктуриране на съществуващите. Ще бъдете оборудвани за организация и управление на проекти, качество, иновации и логистични процедури. Освен това ще можете да използвате компютърни системи, които поддържат процеса на вземане на решения.... [-]

Полша Люблин
Октомври 2019
Английски
Редовно обучение
Задочно обучение
Кампус
Научете повече на английски