Ovidius University Of Constanta

Представление

Прочетете официалното описание

Ovidius University Of Constanta (UOC) е публична институция за висше образование, основана през 1961 г., която се превръща в мултидисциплинарен университет през 1990 г., с програми за бакалавър, магистър и доктор, акредитация за качество, призната от национални и международни институции с високо доверие.118663_IMG_3323.JPG

Областите на образованието, обхванати от 16 факултета, се отнасят до икономическите науки, изкуствата, правото и административните науки, математиката и информатиката, приложните науки, гражданското и машиностроенето, теологията, психологията и образованието, историята и политическите науки, чуждите езици, медицината и стоматология, фармация, селско стопанство и биология.

В момента УПЦ има 94 бакалавърски програми, 88 магистърски програми, 7 докторски училища и 38 след-университетски програми. Той има почти 15 000 студенти и повече от 1000 академични и административни служители. Също така, той има над 1.100 чуждестранни студенти, от които около 28% от страните от ЕС и Европейското икономическо пространство.

Места

Констанца

Address
Aleea Universitatii Nr 1, Campus, Corp B, Camera P 24
900470 Констанца, Окръг Констанца, Румъния