The Faculty of Electrical Engineering and Computer Science - University of Maribor

Представление

Прочетете официалното описание

Независимо от вида на изследването, съдържанието на програмите, проведени от FERI, обхваща най-популярните дисциплини на съвременното технологично развитие в областта на електротехниката, компютърните науки, медийните комуникации, телекомуникациите и мехатрониката. Тъй като FERI е добре запознат с важността на тесните връзки с икономиката и индустрията, се организират годишни срещи на програмните съвети, за да се получи информация относно дейностите за развитие на работодателите и техните очаквания относно професионалните компетенции на завършилите. FERI също си сътрудничи активно с по-широката международна академична общност чрез различни програми за обмен за студенти и преподаватели.

Места

Марибор

Address
University of Maribor,
Faculty of Electrical Engineering and Computer Science,
Koroška cesta 46

SI-2000 Марибор, Административна единица Марибор, Словения