HAS University of Applied Sciences

Представление

Прочетете официалното описание

HAS University of Applied Sciences е динамичният център на храните и агробизнеса. HAS изгражда собствена поддържаща роля в иновациите на инфраструктурата на знанието в сектора, в Холандия, но и в международен план.

4 причини да се учи на HAS University of Applied Sciences :

  1. Големи възможности за кариери, 70% от завършилите ни намират работа в рамките на 2 месеца след завършването
  2. Независим университет, който работи активно с местния и международния бизнес. Нашата образователна концепция се фокусира върху предприемаческото проучване, включващо значително кръстосано оплождане с ежедневната бизнес практика. Тези връзки осигуряват практически опит за нашите студенти и преподаватели, както и силна подкрепа за бизнеса по отношение на иновациите, развитието и ученето през целия живот

Места

Хертогенбош

Onderwijsboulevard 221

Address
HAS University of Applied Sciences
Onderwijsboulevard 221


5223 DE Хертогенбош, Северен Брабант, Холандия

Венло

Address
HAS University of Applied Sciences
Spoorstraat 62

5911 KJ Венло, Лимбург, Холандия