Charles University, Faculty of Social Sciences (FSS)

Представление

Прочетете официалното описание

Факултетът по обществени науки (FSV UK) е част от един от най-старите университети в света, който е основан през 1348 г. от император Светият Рим Карл IV. Малко след създаването си през 1990 г., FSV UK стана регионален център за преподаване и научни изследвания в областта на икономиката, социологията, политическите науки, международните отношения, регионалните изследвания, медийните изследвания и журналистиката.

Каква е нашата мисия?

Насърчаването на ученето и защитата на знанието, култивирането на свободната мисъл, независимото академично изследване и подкрепата на творческия дух на човешкото общество. Основната ни цел е да развиваме преподаването и научните изследвания в онези аспекти на социалните науки, които пряко или косвено се отнасят до публичната администрация или до икономическия и културния живот на обществото.

Места

Прага 6

Address
U Kříže,8
158 00 Прага 6, Hlavní město Praha, Чехия