Прочетете официалното описание

Ancilla College е институция либерални изкуства за висше образование, спонсориран от бедните слугини на Исус Христос. религиозна традиция на Колежа е Римокатолическата но си климат е ecumenical- отворена за всяко лице, което иска образование и възможност. Ancilla сервира разнообразно население с малки класове, цялостна уроци и лична подкрепа обучение, както и лично взаимодействие. Ancilla College предлага над две дузини различни специалности, които трансформират и да предоставят на студентите за постигане на високи академични цели, изграждане на умения за учене през целия живот, стартира успешна кариера и да преследват ценности, съсредоточено върху живота.

 • История: Основана през 1937 г. от група католически сестри, бедните слугини на Исус Христос.
<li>Ancilla &#1087;&#1088;&#1077;&#1076;&#1083;&#1072;&#1075;&#1072; &#1072;&#1089;&#1086;&#1094;&#1080;&#1080;&#1088;&#1072;&#1085;&#1080; Degrees, &#1095;&#1077; &#1097;&#1077; &#1079;&#1072;&#1087;&#1086;&#1095;&#1085;&#1077; &#1082;&#1072;&#1088;&#1080;&#1077;&#1088;&#1072; &#1080;&#1083;&#1080; &#1087;&#1088;&#1077;&#1093;&#1074;&#1098;&#1088;&#1083;&#1103;&#1085;&#1077; &#1085;&#1072; &#1082;&#1086;&#1083;&#1077;&#1078;&#1080;&#1090;&#1077; &#1080; &#1091;&#1085;&#1080;&#1074;&#1077;&#1088;&#1089;&#1080;&#1090;&#1077;&#1090;&#1080;&#1090;&#1077; &#1085;&#1072;&#1074;&#1089;&#1103;&#1082;&#1098;&#1076;&#1077;.</li>
<li>Ancilla &#1087;&#1088;&#1077;&#1076;&#1083;&#1072;&#1075;&#1072; &#1085;&#1072;&#1076; &#1076;&#1074;&#1077; &#1076;&#1091;&#1079;&#1080;&#1085;&#1080; &#1088;&#1072;&#1079;&#1083;&#1080;&#1095;&#1085;&#1080; &#1087;&#1098;&#1090;&#1080;&#1097;&#1072; &#1082;&#1098;&#1084; &#1091;&#1089;&#1087;&#1077;&#1093;&#1072;: &#1055;&#1088;&#1086;&#1075;&#1088;&#1072;&#1084;&#1080; &#1088;&#1077;&#1072;&#1083;&#1085;&#1080;&#1103; &#1089;&#1074;&#1103;&#1090; &#1075;&#1088;&#1072;&#1076;&#1091;&#1089;&#1072;.</li>
<li>&#1042;&#1080;&#1077; &#1085;&#1103;&#1084;&#1072; &#1076;&#1072; &#1089;&#1077; &#1075;&#1091;&#1073;&#1103;&#1090; &#1074; &#1090;&#1098;&#1083;&#1087;&#1072;&#1090;&#1072;: Ancilla &#1080;&#1084;&#1072; &#1086;&#1082;&#1086;&#1083;&#1086; 500 &#1089;&#1090;&#1091;&#1076;&#1077;&#1085;&#1090;&#1080;.</li>
<li>&#1052;&#1072;&#1083;&#1098;&#1082;, &#1080;&#1085;&#1090;&#1077;&#1088;&#1072;&#1082;&#1090;&#1080;&#1074;&#1085;&#1086; &#1086;&#1073;&#1091;&#1095;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077; &#1074; &#1082;&#1083;&#1072;&#1089;&#1085;&#1072; &#1089;&#1090;&#1072;&#1103;: &#1057;&#1098;&#1086;&#1090;&#1085;&#1086;&#1096;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077;&#1090;&#1086; &#1085;&#1072; &#1089;&#1090;&#1091;&#1076;&#1077;&#1085;&#1090;-&#1076;&#1072;-&#1087;&#1088;&#1077;&#1087;&#1086;&#1076;&#1072;&#1074;&#1072;&#1090;&#1077;&#1083;&#1080; &#1077; &#1089;&#1072;&#1084;&#1086; 11: 1.</li>
<li>&#1047;&#1072;&#1074;&#1098;&#1088;&#1096;&#1080;&#1083;&#1080;&#1090;&#1077;: 78% &#1086;&#1090; &#1085;&#1072;&#1096;&#1080;&#1090;&#1077; &#1089;&#1090;&#1091;&#1076;&#1077;&#1085;&#1090;&#1080; &#1091;&#1089;&#1087;&#1077;&#1096;&#1085;&#1086; &#1079;&#1072;&#1074;&#1098;&#1088;&#1096;&#1074;&#1072;&#1090; &#1080;&#1083;&#1080; &#1087;&#1088;&#1077;&#1093;&#1074;&#1098;&#1088;&#1083;&#1103;&#1085;&#1077; &#1076;&#1072; &#1087;&#1088;&#1086;&#1076;&#1098;&#1083;&#1078;&#1072;&#1090; &#1086;&#1073;&#1088;&#1072;&#1079;&#1086;&#1074;&#1072;&#1085;&#1080;&#1077;&#1090;&#1086; &#1089;&#1080; &#1074; &#1088;&#1072;&#1084;&#1082;&#1080;&#1090;&#1077; &#1085;&#1072; 5 &#1075;&#1086;&#1076;&#1080;&#1085;&#1080;.<img class="image-element pull-right half-width" src="//www.masterstudies.com/element_db/27/27191_IMG_0258.jpg" alt="" title=""/></li> <li>&#1060;&#1080;&#1085;&#1072;&#1085;&#1089;&#1086;&#1074;&#1072; &#1087;&#1086;&#1084;&#1086;&#1097;: 85% &#1086;&#1090; &#1085;&#1072;&#1096;&#1080;&#1090;&#1077; &#1089;&#1090;&#1091;&#1076;&#1077;&#1085;&#1090;&#1080; &#1087;&#1086;&#1083;&#1091;&#1095;&#1072;&#1074;&#1072;&#1090; &#1085;&#1103;&#1082;&#1072;&#1082;&#1074;&#1072; &#1092;&#1086;&#1088;&#1084;&#1072; &#1085;&#1072; &#1087;&#1086;&#1084;&#1086;&#1097;; $ 3,8 &#1084;&#1080;&#1083;&#1080;&#1086;&#1085;&#1072; &#1079;&#1072; &#1089;&#1090;&#1080;&#1087;&#1077;&#1085;&#1076;&#1080;&#1080; &#1080; &#1089;&#1090;&#1080;&#1087;&#1077;&#1085;&#1076;&#1080;&#1080; &#1079;&#1072; Ancilla &#1089;&#1090;&#1091;&#1076;&#1077;&#1085;&#1090;&#1080; &#1087;&#1086;&#1089;&#1083;&#1077;&#1076;&#1085;&#1072; &#1075;&#1086;&#1076;&#1080;&#1085;&#1072;.</li>
<li>&#1051;&#1077;&#1082;&#1072; &#1072;&#1090;&#1083;&#1077;&#1090;&#1080;&#1082;&#1072;: 18 NCJAA &#1077;&#1082;&#1080;&#1087;&#1080;, &#1074;&#1082;&#1083;&#1102;&#1095;&#1080;&#1090;&#1077;&#1083;&#1085;&#1086; &#1084;&#1098;&#1078;&#1082;&#1080; &#1073;&#1077;&#1081;&#1079;&#1073;&#1086;&#1083;, &#1084;&#1098;&#1078;&#1082;&#1080; &#1080; &#1078;&#1077;&#1085;&#1080;&#1090;&#1077; &#1073;&#1072;&#1089;&#1082;&#1077;&#1090;&#1073;&#1086;&#1083;, &#1084;&#1098;&#1078;&#1082;&#1080; &#1080; &#1076;&#1072;&#1084;&#1089;&#1082;&#1080; &#1075;&#1086;&#1083;&#1092;, &#1084;&#1098;&#1078;&#1082;&#1080; &#1080; &#1076;&#1072;&#1084;&#1089;&#1082;&#1080; &#1092;&#1091;&#1090;&#1073;&#1086;&#1083;, &#1084;&#1098;&#1078;&#1082;&#1080;, &#1083;&#1072;&#1082;&#1088;&#1086;&#1089;, &#1078;&#1077;&#1085;&#1080;&#1090;&#1077; &#1089;&#1086;&#1092;&#1090;&#1073;&#1086;&#1083;, &#1078;&#1077;&#1085;&#1080;&#1090;&#1077; &#1074;&#1086;&#1083;&#1077;&#1081;&#1073;&#1086;&#1083;, &#1089;&#1098;-&#1045;&#1044; &#1084;&#1072;&#1078;&#1086;&#1088;&#1077;&#1090;&#1082;&#1080;&#1090;&#1077;, &#1080; &#1089;&#1098;-&#1045;&#1044; &#1082;&#1086;&#1085;&#1082;&#1091;&#1088;&#1077;&#1085;&#1090;&#1085;&#1072; &#1090;&#1072;&#1085;&#1094;.</li> 
<li>&#1044;&#1077;&#1089;&#1077;&#1090;&#1082;&#1080; &#1076;&#1077;&#1081;&#1085;&#1086;&#1089;&#1090;&#1080; &#1080; &#1075;&#1088;&#1091;&#1087;&#1080; &#1085;&#1072; &#1090;&#1077;&#1088;&#1080;&#1090;&#1086;&#1088;&#1080;&#1103;&#1090;&#1072; &#1085;&#1072; &#1082;&#1086;&#1083;&#1077;&#1078;&#1072;: Student &#1087;&#1086;&#1089;&#1083;&#1072;&#1085;&#1080;&#1094;&#1080;, FFA, &#1057;&#1090;&#1091;&#1076;&#1077;&#1085;&#1090;&#1089;&#1082;&#1086;&#1090;&#1086; &#1087;&#1088;&#1072;&#1074;&#1080;&#1090;&#1077;&#1083;&#1089;&#1090;&#1074;&#1086;, Phi Theta Kappa Honor Society, Dance Club, &#1073;&#1086;&#1091;&#1083;&#1080;&#1085;&#1075; &#1080; &#1076;&#1088;.</li>
<li>&#1052;&#1077;&#1089;&#1090;&#1086;&#1087;&#1086;&#1083;&#1086;&#1078;&#1077;&#1085;&#1080;&#1077;: &#1090;&#1080;&#1093;, &#1089;&#1077;&#1083;&#1089;&#1082;&#1080;, &#1075;&#1086;&#1088;&#1080;&#1089;&#1090;&#1072; &#1082;&#1072;&#1084;&#1087;&#1091;&#1089; &#1074; &#1073;&#1083;&#1080;&#1079;&#1086;&#1089;&#1090; &#1076;&#1086; &#1055;&#1083;&#1080;&#1084;&#1091;&#1090;, &#1074; &#1089;&#1077;&#1074;&#1077;&#1088;&#1085;&#1072;&#1090;&#1072; &#1095;&#1072;&#1089;&#1090; &#1085;&#1072; &#1048;&#1085;&#1076;&#1080;&#1072;&#1085;&#1072; (&#1089;&#1072;&#1084;&#1086; &#1085;&#1072; &#1095;&#1072;&#1089; &#1080; &#1087;&#1086;&#1083;&#1086;&#1074;&#1080;&#1085;&#1072; &#1087;&#1098;&#1090; &#1089; &#1082;&#1086;&#1083;&#1072; &#1086;&#1090; &#1063;&#1080;&#1082;&#1072;&#1075;&#1086;).</li>

Ancilla College предлага висококачествени програми Associate степен по малки, лични класове, водени от насърчаване на факултета. Започнете вашето пътуване с нас и можете да отидете навсякъде. Ние ще ви помогне на всяка стъпка от пътя.

 • селско стопанство
 • Наука за животни
 • Behavioral Science
 • бизнес администрация
 • Съобщение: Mass Media
 • комуникационни изследвания
 • компютърни информационни системи
 • Наказателно правосъдие
 • кулинарното изкуство
 • Предучилищна педагогика
 • основно образование
 • Английски
 • Екологичните технологии
 • Упражнение Science
 • общи изследвания
 • здравна наука
 • история
 • Hospitality & туризъм
 • Logistics & Опис Systems
 • Лицензиран Практически Nurse да Регистрирани Nurse (LPN да RN)
 • Nursing (RN)
 • Професионалните здравни изследвания
 • Религиозни изследвания
 • Наука
 • Средно образование
 • спортен мениджмънт
 • теология

Невероятна нова по-корпус жилища:

Нашите чисто нови зали за пребиваване имат просторни двойни стаи, всяка със самостоятелен баня. са включени безжични мрежи, перални съоръжения и пълни хранене планове.

Внимание към отделните ученици

Със съотношение ученик-да-преподаватели от 12-към-1, ще получите персонално внимание при Ancilla. Ние не разполагаме с гигантски лекционни зали-просто преподаватели и служители, които да ви опознаят и да подкрепят целите си.

Достъпни и ефективни

Студентите в Ancilla са по-склонни да завършат навреме, получаване на начален старт на кариерата или четири години степен. Над 97% от нашите възпитаници оцените тяхната образователна опит тук като "много доволен" или по-висока.

Достъпни, висока стойност образование

Ние сме най-ниската цена частен колеж в щата Индиана с обучение заключена в в същото ниска ставка, докато сте студент на пълно работно време. Не изненади, без обучение се увеличава!

Ние вярваме в теб.

Ancilla College, основан през 1937 г., е акредитиран от Комисията за висше обучение, държавна съвет на Nursing Индиана и е член на независимите колежи на Индиана.

Програми с обучение на:
 • Английски

Това училище също предлага:

BSc

Ancilla College

Като главно селскостопанска състояние, Индиана е чудесно място, за да научите науката животно. Плюс това, нашият 1100 акра кампус е дом на говеждо месо и зърно ферма - в ... [+]

Като главно селскостопанска състояние, Индиана е чудесно място, за да научите науката животно. Плюс това, нашият 1100 акра кампус е дом на говеждо месо и зърно ферма - в непосредствена близост до нашето общежитие!

Защо животновъдни науки?

Science животните (също животните Bioscience) изучава биологията на животни под контрола на човечеството, обикновено животински видове, като говеда, овце, свине, птици и коне.... [-]

Съединени Американски Щати Donaldson
Септември 2019
Английски
Редовно обучение
2 години
Кампус
Научете повече на английски
Ancilla College

Вземете първите си две години на земеделието тук в Ancilla колеж и трансфер до четири години да завърши училище от бакалавърската степен. Или, да отидете направо на работ ... [+]

Предприеме първите си две години на земеделието тук в Ancilla колеж и трансфер до четири години да завърши училище от бакалавърската степен. Или, да отидете направо на работната сила, като се започне кариерата си на един от най-много ферми в нашия район или в селското стопанство корпоративен. Имаме споразумения с почти 20 четиригодишни училища, които гарантират квалифицирано разположение и взаимоотношения кандидати с местни фирми, за да ви помогне да получите работата.... [-]

Съединени Американски Щати Donaldson
Септември 2019
Английски
Редовно обучение
2 години
Кампус
Научете повече на английски

Ancilla Virtual Tour