Washington & Jefferson College

Представление

Прочетете официалното описание

За Вашингтон

Вашингтон

В продължение на повече от 200 години нашите възпитаници влияят върху промените в бизнеса, политиката, изкуствата и науките като главни изпълнителни директори, адвокати, държавни представители, лекари, изследователи, писатели и учители и в много други достойни професии.

Мисия

Мисията на Вашингтон

За тази цел Колежът насърчава развитието на умения, знания, лични качества и мироглед, които характеризират добре образования човек. Всички компоненти на живата и учебната среда в W

Защо W

Декларация за визията

Вашингтон

Извън класната стая

W

Силна подкрепа на завършилите

Основна сила и ресурс на Колежа са неговите възпитаници; в допълнение към финансовата подкрепа, W

Места

Вашингтон

Address
60 S Lincoln St
Washington, PA 15301

15301 Вашингтон, Пенсилвания, Съединени Американски Щати