Търсене на програма BA

или

Места за обучение

Нашата база данни включва с повече от хиляда университета от цял свят.

Преглед на местата за обучение

Бакалавър на изкуствата (BA)

Бакалавър на изкуствата (съкратено BA) се води като академична степен на начално висше образование, която може да спечелите в един университетите по света. Следването в бакалавърски програми BA може да ви осигури много предимства - подобряване на кариерата, подобряване на знания и опит за вземане на решения и разрешаване на проблеми. Освен това, степен Бакалавър на изкуствата ще ви помогне да изградите база да продължаване на обучението в магистратура. Бакалавърските програми BA предлагат програми в много области на знания - изкуство, социални науки, бизнес и право. Студентите, следващи в програми BA, често пъти трябва да направят научно изследване и да подготвят работа, след това успешно да издържат защитата. Разнообразието от различни бакалавърски програми по изкуства може е потискащо - не се оставяйте да ви спре! Започнете да търсите от най-популярните бакалавърски програми, които също може да разгледате долу.

Най-популярните области

Последно добавени програми

News and Articles

Read about important educational news, career information, and student experiences.

Ноември 24, 2021

It's news to no one that the world is in desperate need of change. The climate crisis is reaching a point of no return. Social inequality has been exposed like never before with the spread of the COVID-19 pandemic. Poverty and hunger grow while the most powerful people stay still, growing richer and often doing little to help those in need. To guide the world into a just and sustainable future, where poverty no longer exists, the earth is no longer degrading and we have achieved global peace and prosperity, the United Nations created the Sustainable Development Goals. Read below to learn what they are and how students can help to achieve them…

Read more  $arrow_forward

$circle $radio_button_unchecked $circle $radio_button_unchecked $circle $radio_button_unchecked