Aaniiih Nakoda College

Aaniiih Nakoda College

Aaniiih Nakoda College

Представление

Aaniiih Nakoda College (ANC) се намира в индийския резерват Fort Belknap на индийците от бяла глина (Aaniiih или Gros Ventre) и Nakoda (Assiniboine) в североизточната част на Монтана. ANC е напълно акредитирана академична институция със същите стандарти като другите акредитирани общински колежи и университети.

ANC е племенна общностна колегия, предоставяща висше образование на племенни членове и неплеменни членове. ANC включва родната култура в цялата учебна програма, включително дейностите на персонала и студентите. ANC насърчава академичните постижения, както и самочувствието и културната идентичност.

Местоположения

Местоположения
  • Harlem

    Blackfeet Avenue-Agency,,269, 59526, Harlem

    Въпроси