American World University

American World University

American World University

Представление

American World University , глобална институция за висше обучение, е основана през есента на 1990 г. в отговор на необходимостта от качествено дистанционно обучение на ниво колеж.

Местоположения

Местоположения
  • Beverly Hills

    South Beverly Drive,400, 90212, Beverly Hills

    Въпроси