Keystone logo
Aviator College Of Aeronautical Science & Technology

Aviator College Of Aeronautical Science & Technology

Aviator College Of Aeronautical Science & Technology

Представление

Мисията на Aviator College of Aeronautical Science and Technology е да предоставя образователни възможности, които подчертават уменията, знанията и опита, които ще позволят на ученика да се приспособи през целия живот на технологични и социални промени.

Ние признаваме, че образованието е жизненоважно за развиването на умения, необходими за продуктивно общество и от съществено значение за насърчаване на чувството за стойност, ценности и високи етични стандарти на индивида. Нашата институция се ангажира да предлага качествено образование, което отговаря на нуждите на своите ученици и им помага да изяснят и преследват своите професионални и образователни цели в авиацията.

Местоположения

  • Fort Pierce

    Aviator Way,4220, 34946, Fort Pierce

    Въпроси