Baku Women's University

Baku Women's University

Baku Women's University

Представление

Обучението в Baku Women's University в Baku Women's University се организира по собствена система. Има Научен съвет, заместник-ректор по учебната, научната и образователната дейност, декани на факултети "Социално-педагогически" и "Филологично-исторически", 6 катедри, Студентски съвет, Студентско научно дружество, арт студио, Компютърен център, Студентска младежка организация и библиотека.

Студенти от различни специалности учат в Baku Women's University . Университетът предлага бакалавърска и магистърска степен. Наскоро беше отбелязана 25-годишнината на университета за момичета в Баку. Надяваме се, че Бакинският университет за момичета ще продължи да допринася за азербайджанското образование в продължение на много години напред.

Местоположения

  • Baku

    14 Mohsun Sanani, Baku, Azerbaijan, , Baku

    Въпроси