Beirut Arab University

Beirut Arab University

Beirut Arab University

Представление

От създаването си през 1960 г. BAU се ангажира да предлага изключителни образователни програми и да осигури обхващаща среда за академично творчество и развитие на лидерски умения, внушавайки концепцията за социална отговорност, като същевременно зачита многообразието и мултикултурното разбиране.

Университетът насърчава стимулираща академична атмосфера за своя академичен персонал, за да осигури върхови резултати в научните изследвания и разпространението на резултатите си, за да отговори на нуждите на общността, както на национално, така и на международно ниво. BAU разчита на приноса на експертизата на университета за устойчивото развитие на местната общност, като същевременно поддържа ангажираност със своите възпитаници. BAU вярва в високоефективното си ръководство, добре структурирана система за управление и силно мотивиран академичен персонал.

Местоположения

Местоположения
  • Beirut

    Beirut, Ливан

    Въпроси