Bluefield College

Bluefield College

Bluefield College

Представление

Bluefield College е ориентирана към Христос учебна общност, развиваща лидери на слуги, за да преобрази света.

Християните определят Исус Христос като образец за водач на слуги. Христос сподели, че е дошъл не за да му служат, а за да служи. Освен че живее живот, проявен от плодовете на Духа - любов, радост, мир, търпение, доброта, доброта, вярност, нежност и самообладание, един лидер на слугата е смирен и позволява на думите и делата си да говорят за тях си. В крайна сметка лидерът на слугите желае да живее живот от значение и да променя живота на другите.

Служителското лидерство е първо да бъдеш слуга, оставяйки на първо място естественото чувство да служиш на другите, а след това чрез съзнателен избор да накараш човек да се стреми да води. Това се проявява в това, че водачът на слугите се грижи за задоволяване на най-високите нужди на другите.

English Language Requirements

Удостоверете владеенето на английски език с Duolingo English Test! DET е удобен, бърз и достъпен онлайн тест по английски език, приет от над 4000 университета (като този) по целия свят.

Местоположения

  • Bluefield

    College Drive,3000, 24605, Bluefield

    Въпроси