Keystone logo
Brigham Young University - Idaho College of Agriculture and Life Sciences

Brigham Young University - Idaho College of Agriculture and Life Sciences

Brigham Young University - Idaho College of Agriculture and Life Sciences

Представление

Колежът по земеделие и науки за живота, департаментите, преподавателите, служителите и студентите поддържат мисията на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни и Университета, тъй като заедно се стремим да осигурим качествени образователни програми и възможности за студентите да служат положително и възнаграждаване на кариерата в области, свързани с растения, животни и човешкия живот по целия свят. Подгответе завършилите за учене през целия живот и опит за работа, допринасящ за безопасна, изобилна доставка на храни и фибри; насърчаване на благосъстоянието и здравето на хората, семействата и общностите; повишаване на устойчивостта на селскостопанските и икономическите системи; и насърчаване на мъдро и отговорно управление на божествено надарените природни ресурси и биологични (екологични) системи по целия свят. Подкрепете и насърчете нашите преподаватели, служители и студенти да бъдат ангажирани с добра кауза и да правят много неща по собствена воля, осъществявайки праведна социалност в този университет и по света.

Местоположения

  • Rexburg

    South Center Street,211, 83460, Rexburg

    Въпроси