© Eva Dang
Bristol Baptist College

Bristol Baptist College

Bristol Baptist College

Представление

Светът се променя. Мястото на църквата в света се променя. Бог призовава жени и мъже от различни възрасти и от различен произход да служат на църквата и света в мисия и служение. Bristol Baptist College отговаря на всички тези предизвикателства. Фокусът е върху мисия между култури и субкултури. Акцентът е върху служението в съвременния контекст. Ние приспособяваме пакети от контекстуално обучение и образование въз основа на настаняването според нуждите на всеки ученик.

Неактивно партньорство със BMS World Mission, Urban Expression и десетки иновативни местни църкви и проекти, най-старият баптистки колеж в света се ангажира да бъде част от новите неща, които Бог прави. Колежът има тези динамични министерства; Министерски формирования, министерства за деца, младежи и семейства, богословско образование, обучение в общността и новите ни центрове за изследвания и проучване.

Местоположения

  • Clifton

    Clifton Down, BS8 3NJ, Clifton

    Програми

    Въпроси