Centralia College

Centralia College

Centralia College

Представление

Като най-старият двугодишен държавен колеж във Вашингтон (основан през 1925 г.), Centralia College има богато наследство от програми за трансфер, работна сила и основни умения. Колежът обслужва окръзи Луис и южен Търстън и население от над 75 000 души.

Centralia College се ангажира с успеха на учениците, академичните постижения и подкрепя нашата общност в приобщаваща и справедлива учебна среда.

Местоположения

Местоположения
  • Centralia

    Centralia College Boulevard,600, 98531, Centralia

    Въпроси