Changwon National University

Changwon National University

Changwon National University

Представление

От основаването си през 1969 г. Changwon National University работи неуморно, за да отвори хоризонта 100 години след 50-годишнината. През последния половин век сме култивирали хора с талант, които допринасят за развитието на местната общност и са израснали в университет, който е истинската гордост на местните граждани като единствената национална институция за висше образование в Чангвон с население от 1,1 милиона.

Поемайки водеща роля в модернизирането на Националния индустриален комплекс Чангвон, меката на корейската машиностроителна индустрия, Changwon National University , който е водещата организация за сътрудничество в областта на образованието, научните изследвания и академичното сътрудничество, отговаряща за една ос в националното развитие чрез управление на местната икономика сега се опитва да отиде от центъра на Кьоннам в света отвъд Азия. Под визията за „университет с региона и света чрез творчески изследвания и образование“, всички членове на Changwon National University в Чангвон правят всичко възможно в унисон да се превърнат в университет със силно образование и изследвания чрез обучение на глобални таланти и създаване на среда за подобряване на научните изследвания конкурентоспособност.

Местоположения

  • Gyeongsangnam-do

    20 Changwondaehak-ro, 51140, Gyeongsangnam-do

    Въпроси