Christendom College

Christendom College

Christendom College

Представление

Christendom College е католически Christendom College по либерални изкуства, предлагащ изпитано и строго образование, което развива интелекта на ученика по толкова мощен начин, че той завършва със способността да овладее всеки предмет - без значение колко сложно е професионалното призвание.

Днешната все по-секуларизирана култура е предизвикателство за днешните католици - както млади, така и възрастни - и става все по-трудно да научиш Истината, да живееш вярата и да защитаваш традиционните католически принципи.

Местоположения

Местоположения
  • Front Royal

    Christendom Drive,134, 22630, Front Royal

    Въпроси