Keystone logo
Diné College

Diné College

Diné College

Представление

Diné College е първата племенно контролирана и акредитирана колегиална институция в САЩ. Създадена през 1968 г. като Navajo Community College, по-късно е преименувана на Diné College . Навахо нацията се стреми да създаде институция за висше образование, която насърчава младите навахо да станат членове на навахо нацията и света.

Под ръководството на осемчленен Съвет на регентите, назначен от президента на Навахо нацията и потвърден от Комитета за здравно образование и хуманитарни услуги към Съвета на нахахо нацията, Колежът продължава целите си за успех на студентите.

Днес Diné College обслужва преобладаващо студентско население на навахо в 27 000 квадратни мили от нацията навахо, което се простира в щатите Аризона, Ню Мексико и Юта. Колежът предлага общообразователни курсове, които осигуряват на студентите висококачествен опит, докато получават различни сертификати, както и асоциирани и бакалавърски програми в областите, важни за икономическото, политическото, екологичното и социалното развитие на Навахо нацията.

Местоположения

  • Tsaile

    Tsaile, Съединени Американски Щати

    Въпроси