© Eva Dang
Furness College

Furness College

Furness College

Представление

Furness College е Furness College за общо образование в Barrow-in-Furness, Камбрия. Разположен е в два кампуса: кампуса Channelside с изключителните си професионални съоръжения и кампуса Sixth Form на Rating Lane, където се доставя нашата оферта от ниво A.

Агенцията за финансиране на образованието и уменията последователно оценява Колежа като ненадминато финансово здраве, включително най-новата завършена академична година, с излишъци, реинвестирани в съоръженията на студентите.

Furness College се ангажира да осигури среда за образование и обучение, която насърчава успеха и в крайна сметка води до заетост. За целта колежът има ясна визия и стратегия, заедно със силни ценности, които ръководят всичко, което прави.

Местоположения

Местоположения
  • Barrow-in-Furness

    Channelside, LA14 2PJ, Barrow-in-Furness

    Въпроси