Gutenberg College

Gutenberg College

Gutenberg College

Представление

Gutenberg College е образователна институция, която съществува, за да образова индивиди и да насърчи разбирането на библейския мироглед и желанието да преследва истината съвестно. Гутенберг се стреми да осъществи тази мисия чрез бакалавърска програма „Велики книги“ за либерални изкуства.

В Gutenberg College образованието е средство за постигане на целта. Целта са зрели възрастни, които знаят как да живеят добре - хора, които са създали внимателно здрав мироглед и са придобили знанията и уменията да водят продуктивен и конструктивен живот. За тази цел четиригодишната бакалавърска програма на Gutenberg College предлага акредитиран бакалавър по изкуства (BA) по свободни изкуства.

Местоположения

  • Eugene

    University Street,1883, 97403, Eugene

    Въпроси