Hardin-Simmons University Holland School of Sciences and Mathematics

Hardin-Simmons University Holland School of Sciences and Mathematics

Hardin-Simmons University Holland School of Sciences and Mathematics

Представление

Никога няма да намерите друго място като университета Хардин-Симънс. Ние сме баптистки университет в Абилин, Тексас, със 127-годишна история и традиции, които не са съпоставими в нито едно друго училище и което дава на HSU личност, голяма колкото хоризонта на Западен Тексас.

Мисията на университета Хардин-Симънс е да бъде общност, посветена на предоставянето на върхови постижения в образованието, просветени от християнската вяра и ценности.

Местоположения

Местоположения
  • Hickory

    2200 Hickory, Abilene, TX, 79698, , Hickory

    Въпроси