Helena Chodkowska University of Technology and Economics

Helena Chodkowska University of Technology and Economics

Helena Chodkowska University of Technology and Economics

Представление

Благодарение на предложението си за технически, управленски и икономически факултети, Helena Chodkowska University of Technology and Economics е уникално висше учебно заведение в Полша, което се фокусира върху практиката и осигурява на своите студенти солидно образование и добро начало в професионалната им кариера .

Разнообразие от предлагани програми, високо ниво на преподаване, изключителен научен и дидактически персонал, програми, съобразени с настоящите тенденции на пазара на труда, и атрактивна система за стипендии са само някои от предимствата на обучението в Helena Chodkowska University of Technology and Economics . Програмите се предлагат на бакалавърско, инженерно и магистърско ниво. UTH преподава във Варшава и Плонск. Университетът е вписан в регистъра на недържавните висши училища с номер 5.

Местоположения

Местоположения
  • Warsaw

    Jutrzenki,135, 02-231, Warsaw

    Въпроси