Huston-Tillotson University College of Arts and Sciences

Huston-Tillotson University College of Arts and Sciences

Huston-Tillotson University College of Arts and Sciences

Представление

Университетът Хюстън-Тилотсън (HT) е свързан с Обединената методистка църква, Обединената църква на Христос и Обединения негритянски колеж фонд (UNCF). HT, в Остин, е съвместен колеж за либерални изкуства и науки, действащ съвместно под егидата на Американската мисионерска асоциация на Обединената църква на Христос и образователния съвет на Обединената методистка църква. Huston-Tillotson College официално промени името си на Huston-Tillotson University на 28 февруари 2005 г.

Huston-Tillotson College е създаден чрез сливането на Samuel Huston College и Tillotson College, което е влязло в сила на 24 октомври 1952 г. Huston-Tillotson College остава предимно черен колеж след сливането, въпреки че няма ограничения за състезанието. Университетът Хюстън-Тилотсън награждава студенти, четиригодишни степени по бизнес, образование, хуманитарни науки, природни науки, социални науки, наука и технологии. Мултикултурна, мултиетническа и многоверска институция, Университетът приема студенти от всички възрасти, раси и религии.

Местоположения

Местоположения
  • Austin

    Chicon Street,900, 78702, Austin

    Въпроси