İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Представление

Университетът „Измир Катип Челеби“ е създаден като 10 факултета, 3 института и 1 колеж със „Закона за изменение и допълнение на Закона за организацията на висшите учебни заведения и някои закони и уставни постановления“ на номер 6005, публикуван в Официален вестник от 21.07.2010 г. и на номер 27648. Това е институция със специален бюджет, която има автономия и публична правосубектност. Първият ректор на университета Измир Катип Челеби, който е служил между 09.12.2010 и 12.09.2017. Д-р Победител е AKHAN.

С основната цел да повиши благосъстоянието на човечеството; Да правим научни изследвания, да отглеждаме хора, които са компетентни в професионални и академични области, оборудвани с нашите основни ценности, да представят произведените ценности на икономическата среда и в услуга на обществото.

Местоположения

  • Izmir

    Balatçık, Havaalanı Şosesi, , Izmir

    Въпроси