Instituto Bonampak

Instituto Bonampak

Instituto Bonampak

Представление

Институция, основана през 1985 г., имаме 2 кампуса 2 в CDMX, преподаваме Технологичен бакалавър по администрация, туризъм и счетоводство. Бакалавърска степен по право, туризъм, бизнес администрация и мениджмънт, образователни науки. Магистри по администрация на човешките ресурси и обвинително наказателно процесуално право.

Нашата цел е да обучим професионалисти в сферата на труда, способни да познават миналото, да разбират настоящето и да трансформират бъдещето с перспектива за развитие, която допринася за растежа на страната.

Местоположения

Местоположения
  • Mexico City

    Mexico City, Мексико

    Въпроси