International School of Management (ISM) B.Sc. in International Management

Бакалавърска програма по естествени науки (BSc) in

B.Sc. in International Management International School of Management (ISM)

International School of Management (ISM)

Нашите студенти споделят опита си от обучение в Германия в ISM

Приемане

Такса за обучение по програмата

Стипендии и финансиране

Препоръки на учениците

За училището

Въпроси