Keystone logo
Kyiv International University

Kyiv International University

Kyiv International University

Представление

Една от основните области на дейностите на Kyiv International University ( KyIU ) включва развитие на всички видове международно сътрудничество, интегрирането му в международната общност на университетите в Болонския процес и европейската интеграция.

В рамките на междууниверситетските споразумения университетът си сътрудничи с партньорски висши учебни заведения от Китай, Полша, Франция.

Използването на резултатите от изследванията и методологиите на авторите, създадени от персонала на Kyiv International University и чуждестранни академици, е един от приоритетите на нашия университет. Сред тях може да се цитира методологията за интензивно учене на чужди езици.

Студентите имат възможност за професионална реализация в Украйна и Европейския съюз благодарение на сътрудничеството на Kyiv International University с университета в Dabrowa Górnicza (WSB University, Полша), Sopot Higher School (SSW, Полша), Katowice School of Economics (GWSH , Полша).

Местоположения

  • Kyiv

    Lvivska Street,49, 03179, Kyiv

    Въпроси