Life Pacific College

Life Pacific College

Life Pacific College

Представление

Life Pacific University е акредитирана от WSCUC и ABHE институция за библейско висше образование, съществуваща за трансформационно развитие на студенти в лидери, подготвени да служат на Бог в Църквата, на работното място и в света. Университетът обучава лидери от 1923 г. и записва близо 700 студенти в традиционни бакалавърски, нетрадиционни и магистърски програми. Университетът предлага NAIA междуучилищна атлетика и динамични степени в бизнеса, министерството, библейските изследвания, комуникацията, човешкото развитие и психология, богослуженията и медиите и стратегическото ръководство, всички преподавани от изпълнена с дух, петдесетна перспектива. Ние вярваме, че библейско центрирано образование е трансформиращо и ще подготви учениците за ефективна кариера и ползотворно служение в църквата и на пазара. С концентрация на изключителни преподаватели, висококачествени преподаватели, подготовка за кариера, глобален опит и конкурентно обучение, LPU гарантира, че всеки студент ще бъде оборудван да изживее своите смели мечти. Life Pacific University наскоро бе признат за Велик колеж, за който да работи, от Хрониката на висшето образование.

Местоположения

Местоположения
  • San Dimas

    West Covina Boulevard,1100, 91773, San Dimas

    Въпроси