Keystone logo
Maranatha Christian University (Universitas Kristen Maranatha)

Maranatha Christian University (Universitas Kristen Maranatha)

Maranatha Christian University (Universitas Kristen Maranatha)

Представление

Universitas Kristen Maranatha се превръща в независима и самоподдържаща се институция за висше образование, която изследва и насажда знания във всички области на изкуството и науката, мотивирани от любовта и живите примери на Исус Христос.

Да се образоват компетентни учени, да се създаде благоприятна атмосфера и да се практикуват християнски ценности като опит за развитие на науката, технологиите и изкуството в съответствие с осъществяването на тройната цел на висшето образование.

Местоположения

  • Bandung

    Bandung, Индонезия

    Въпроси