Martin University

Martin University

Martin University

Представление

От основаването си през 1977 г. Martin University поддържа богата традиция на ориентирано към учениците обучение и лидерство на мисълта, като същевременно поддържа наследството ни да предоставяме приобщаваща, подкрепяща и здравословна колегиална среда. Независимо дали искате да започнете да печелите висшето си образование или просто трябва да завършите вече започнатото, Martin University предлага бакалавърски и магистърски академични програми, които могат да доведат до възнаграждаване на кариерата. Вашето бъдеще започва от тук!

Мисията на Martin University е да осигури върхови постижения в обучението и развитието на традиционни и нетрадиционни студенти в приобщаваща, подкрепяща и здравословна колегиална среда.

Martin University ще бъде ориентиран към студентите и иновативен университет, който вдъхновява всеки студент да приеме върхови постижения и да демонстрира академични постижения, личностно и професионално развитие и лидерство на служители.

Местоположения

  • Indianapolis

    North Sherman Drive,2186, 46218, Indianapolis

    Въпроси