Messenger College

Messenger College

Messenger College

Представление

Messenger College е юридическо лице, действащо съгласно устава на щата Тексас. Messenger College е националната колегиална институция на Петдесетническата Божия църква в Съединените щати за нейните министри, мисионери, учители и други специалисти, които да обслужват своя избирателен район и други в САЩ в чужбина. Петдесетническата Божия църква се състои от 1134 църкви в САЩ. Обхватът на деноминацията за страните от Третия свят включва 3365 църкви и авангари, 107 училища и центрове за обучение и множество програми за помощ, осигуряващи храна, облекло и свързани с тях грижи за хората.

Персоналът и преподавателите в Messenger College са напълно ФОКУСИРАНИ върху развитието на световно променящите се петдесетнически лидери за двадесет и първи век. Нашите ученици са ФОКУСИРАНИ върху своето призвание и развитие като лидери. Нашето ръководство и управителен съвет са ФОКУСИРАНИ върху нашата мисия.

Messenger College е член на Транснационалната асоциация на християнските колежи и училища (TRACS), след като е получил Потвърждение II от акредитирания си статут на институция от категория II от Комисията за акредитация на TRACS.

Местоположения

Местоположения
  • Bedford

    Brown Trail,2705, 76021, Bedford

    Въпроси