Mittweida University Of Applied Sciences

Mittweida University Of Applied Sciences

Mittweida University Of Applied Sciences

Представление

Проучването в университета в Митвайда служи на способността да се използват практически, научно обосновани резултати, ориентирани към искане в икономиката и обществото, да се прилагат и развиват способностите за интердисциплинарни действия в конкретни технологични, икономически и социални системи на обществото.

Перспективата на университета с неговата инженерна, медийна, икономическа и научна и социална компетентност е добре обоснована за по-нататъшно укрепване и взаимовръзка при авторитетно използване на информационни и комуникационни технологии.

С широкото приложение на информационни и комуникационни технологии и мултимедия във всички научни дисциплини Университетът в Митвайда направи значителна стъпка в бъдещето.

Местоположения

Местоположения
  • Mittweida

    Technikumplatz,17, 09648, Mittweida

    Въпроси