Keystone logo
Modern Sciences And Arts University/MSA University

Modern Sciences And Arts University/MSA University

Modern Sciences And Arts University/MSA University

Представление

MSA University предоставя на студентите първото британско висше образование в Египет и региона на Близкия изток. Също така им помага да придобият творчески способности и ангажименти за учене през целия живот. Ние вярваме, че нашите студенти се дипломират с развити писателски, аналитични и комуникативни умения, необходими за тях. Завършилите MSA просперират не само на първата си работа, но и през цялата си кариера.

Университетът MSA набляга на три жизненоважни черти, за да помогне за разработването на мисловната карта на студентите за постигане на конкурентно предимство. Сложността в съвременната бизнес среда се ускорява и усилва от цифровите медии и инструменти. В MSA ще научите как да използвате тройното предимство „А“, т.е. ловкост, адаптивност и привеждане в съответствие, за да дадете на образователния си път конкурентно предимство в дигиталната ера, което се възприема от членовете на факултета на MSA и от целия административен персонал.

Местоположения

  • قسم أول 6 أكتوبر

    قسم أول 6 أكتوبر, Египет

    Въпроси