National Ilan University

National Ilan University

National Ilan University

Представление

National Ilan University (NIU) е единственият национален университет в окръг Илан. Той отбеляза акцента на тази квалифицирана промоция с проекти за ускоряване на научните изследвания и преподаването на високо ниво за новите поколения. За да разшири знанията в по-широка научна общност, NIU поставя целта за интернационализация като един от основните си приоритети.

В исторически план NIU е една от най-старите институции за висше образование в Тайван. Основана е през 1926 г. като Тайландско провинциално училище по земеделие и лесовъдство. След бързото икономическо развитие и индустриализация в Тайван, училището предприе трансформация в съответствие с променящата се социална и политическа среда. Училището е повишено от петгодишен младши колеж (Национален институт по земеделие и технологии в Илан) в политехнически колеж (Национален технологичен институт в Илан). Сега NIU е университет, който предлага изчерпателни степени като бакалавър, бакалавър, магистър, магистър и доктор. През 2016 г. NIU празнува своята 90-та годишнина, крайъгълен камък в историята на висшето образование в Тайван.

Местоположения

  • 1

    Section 1, 260, 1

    Въпроси