Keystone logo
Oak Hills Christian College

Oak Hills Christian College

Oak Hills Christian College

Представление

Oak Hills Christian College е християнска академична общност ( OHCC ), чиято мисия е да осигури библейско центрирано висше образование, допринасяйки за растежа на Христовото OHCC и подготвяйки учениците за ефективно обслужване в домовете, кариерата, църквите и общностите.

За да изпълни своята мисия, Oak Hills Christian College е християнин, използва средствата за бакалавърско висше образование, включително изучаването на Библията като централно за формирането на християнския живот и мироглед; изучаването на човешката мисъл, история и култура; изучаването на теорията и уменията на християнското служение; и прилагането на това обучение в служебния опит и стажа.

Тази академична програма се провежда в контекста на християнска колежска общност, в която всички членове се насърчават да се отнасят с уважение един към друг като към хора, създадени по Божия образ. Oak Hills се стреми да обслужва широк кръг от квалифицирани студенти, които изповядват вяра в Христос и които желаят библейско центрирано образование. Тази образователна основа се осигурява чрез програми, водещи до нашите степени.

Местоположения

  • Bemidji

    Oak Hills Road Southwest,1600, 56601, Bemidji

    Въпроси