Ocean County College

Ocean County College

Ocean County College

Представление

Ocean County College , иновативен академичен лидер, предлага достъпни, ориентирани към студентите, висококачествени образователни преживявания, които подготвят и дават възможност на различни обучаващи се да допринесат и да успеят в глобалните общества. OCC инвестира в и насърчава академични, икономически и културни постижения и осигурява финансова сила чрез генериране на нови потоци от приходи, ангажиране в национални и международни университетски и корпоративни партньорства и култивиране на технологично прогресивен и предприемачески дух.

Ocean County College ще бъде най-смелият, най-креативният, най-иновативният студентски колеж в Америка и чрез пионерското образование на колежа в международен план ще бъде нов прототип за глобално образование.

Местоположения

Местоположения
  • Toms River

    College Drive,1, 08754, Toms River

    Въпроси