Pawel Wlodkowic University College in Płock

Pawel Wlodkowic University College in Płock

Pawel Wlodkowic University College in Płock

Представление

Pawel Wlodkowic University College in Płock , Полша, е един от най-старите и най-големите непублични университети в страната. Нашето образователно предложение обхваща атрактивни факултети със значителен брой интересни специализации. Упълномощени сме да присъждаме магистърски степени в три от нашите факултети. Разполагаме с клонове, с одобрението на министъра на висшето образование, в Илава и Вишкув.

В образователния процес ние използваме съвременни методи на преподаване, като например електронно обучение. Бъдещата кариера на нашите възпитаници е най-добрата препоръка на университета. В резултат на придобитите знания и дипломи те намериха интересна работа или бяха назначени на по-отговорни длъжности при настоящите си работодатели.

Местоположения

Местоположения
  • Płock

    aleja Jana Kilińskiego,12, 09-402, Płock

    Въпроси