Pharos University In Alexandria

Pharos University In Alexandria

Pharos University In Alexandria

Представление

Pharos University In Alexandria се ангажира с ролята си в развитието на обществото, като осигурява стабилна и стимулираща среда за образование и научни изследвания. Университетът предлага отлична образователна услуга, като предоставя справедливи възможности за всички студенти, за да им позволи да постигнат устойчиво развитие във всички сфери на живота и оптимизира партньорството с националните, регионалните и международните общности в рамките на гъвкава система, която позволява непрекъснато развитие и съхраняване на ценностите на общността и етиката, като същевременно е в крак с научното и технологично развитие.

Pharos University In Alexandria се стреми да бъде новаторска научна институция, която се стреми да постигне целите на устойчивото развитие чрез изграждане на общество на знанието, национални и международни партньорства и използване на непрекъснато технологично развитие за повишаване на образователните, изследователските и професионалните възможности на своите служители и служители.

Местоположения

Местоположения
  • Canal Mahmoudiah Street

    Canal Mahmoudiah Street, , Canal Mahmoudiah Street

    Въпроси