Keystone logo
Private University of Education

Private University of Education

Private University of Education

Представление

В един глобализиран, мултикултурен и плуралистичен свят академичната мобилност и международното образователно сътрудничество в смисъла на „приятелски проекти“ допринасят значително за успешното и мирно съжителство.

Както се доказва от сегашните глобални миграционни движения, общуването с хора от други култури и извънземни езикови среди, ученето един от друг, възможността да се разбере смисълът, са се превърнали в ключови компетенции през 21 век.

Както австрийският философ Витгенщайн го формулира в своите философски разследвания, „границите на моя език означават границите на моя свят“.

За да разширява непрекъснато тези граници и за да не остане затънал в солипсистична и екологична тяснота, Private University of Education , Диоцез Линц отдава значение на академичната интернационализация.

Местоположения

  • Linz

    Salesianumweg 3, 4020 Linz, , Linz

    Въпроси