Sami Education Institute

Sami Education Institute

Sami Education Institute

Представление

Институтът за образование на Сами (SAKK) е професионален колеж с централна роля в развитието на нуждите на своите хора и Арктическия регион.

Това е единственият институт на местното население за образование след средно търговско образование във Финландия, разположен над Северния полярен кръг, с три кампуса в родината на саамите. Институцията организира мултидисциплинарни виртуални учебни часове, семинари и програми за виртуално обучение за млади възрастни и зрели студенти, базирани на контакти и дистанционно. Основната учебна програма подкрепя поминъка на саамите с акцент върху развитието на саамските езици и саамските култури, за насърчаване на природни професии и заетост.

Институтът за образование на Сами насърчава партньорствата с национални и международни мрежи за запазване и развитие на образованието на местните култури и поминък в околополюсния север. Бъдещите чуждестранни колеги са поканени да се свържат с нас, за да обсъдят как можем да подпомогнем напредъка на учебните пътувания и изследователските проекти. Нашият административен персонал е на разположение, за да ви насочи в логистиката и други фактурни услуги, които институтът може да предложи.

Местоположения

  • Inari

    Menesjärventie, 99870 Inari, Finland, , Inari

    Въпроси