Shota Meskhia

Shota Meskhia

Shota Meskhia

Представление

Мисията на Държавния университет за обучение на Shota Meskhia в Зугдиди: Да се създаде образователна среда и среда за заетост за студенти, персонал и други заинтересовани страни в съответствие с изискванията на променливия пазар на труда; да се създадат образователни програми, ориентирани към заетост, учене и изследователска цялост, както и проекти, които подкрепят интернационализация и краткосрочни курсове за обучение / преквалификация.

За да обучават / преквалифицират / привличат активни членове на обществото, които са ориентирани към идеалите на демокрацията и хуманизма, личностното развитие, имат професионално и висше образование, подходящо за вътрешния и чуждестранния пазар на труда, са конкурентоспособни и висококвалифицирани кадри.

Да вдъхновява установяването на оптимизъм и бъдещи убеждения, да допринася непрекъснато за осигуряване на качеството; да създаде ефективна, гъвкава и бързо развиваща се образователна институция, която ще има положително влияние върху развитието и благосъстоянието на страната; да стане регионален център в образователната сфера.

Местоположения

Местоположения
  • Zugdidi

    Zugdidi, Грузия

    Въпроси