Keystone logo
Southeastern Free Will Baptist College

Southeastern Free Will Baptist College

Southeastern Free Will Baptist College

Представление

Целта на Югоизточния баптистки библейски колеж по свободна воля ( Southeastern FWB College ) е да обучава студенти за служения, свързани с църквата.

Въпреки че напълно разбираме и оценяваме, че цялата истина е Божията истина, целта ни е да подготвим нашите ученици за различни служения, свързани с църквите, като пастори, асоциирани пастори, евангелисти, мисионери, учители в християнски училища, младежки пастори и църковни музиканти.

Студентите, които избират да посещават Югоизточния библейски колеж за свободна воля, го правят, защото нашата програма е по-скоро „ориентирана към служение“, отколкото „кариерно ориентирана“.

В процеса на предлагане на това специализирано обучение, нашата цел е да подчертаем следното: силни местни църкви, библейски пасторален авторитет, спечелване на душата, възраждане, християнски училища, домашни и чуждестранни мисии, както и високи академични стандарти с акцент относно практическото приложение.

Местоположения

  • Wendell

    Eagle Rock Road,532, 27591, Wendell

    Въпроси